Công trình đã thực hiện

             
           MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
 
*/ CÔNG TY CP KIM KHÍ HCM  _ KHO CHỨA HÀNG 30 X 90 X 3
            LINH TRUNG,THỦ ĐỨC,TP HCM
*/ CÔNG TY TNHH MTV SUMIMOTO _NHÀ XƯỞNG 30 X 90
           KCN ĐỒNG AN 2 , TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ CÔNG TY TNHH HOÀNG SINH _ NHÀ XƯỞNG 40 X 180 X 2
           KCN PHÚ GIA,TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ CÔNG TY TNHH SX-TM VIỆT LONG _ NHÀ XƯỞNG 26 X 65
           HL2,BÌNH TÂN,TP HỒ CHÍ MINH
*/ CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU _NHÀ XƯỞNG + SÀN THÉP 36 X 60
          LÁI THIÊU,THUẬN AN,TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ DNTN  CƠ KHÍ QUÂN KHANG_NHÀ XƯỞNG + VĂN PHÒNG 15X 40
          TÂN CHÁNH HIỆP,HÓC MÔN,TP HỒ CHÍ MINH
     */ CÔNG TY TNHH SX-TM TRỌNG PHÚC_NHÀ XƯỞNG + KHO XÁ 42 X 76
          LÁI THIÊU,THUẬN AN,TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ CÔNG TY CP SAIGONFOOD _ NHÀ XƯỞNG+SÀN THÉP 14 X 52
           KCN VĨNH LỘC,TP HỒ CHÍ MINH
*/ CÔNG TY TNHH SX-TM NGUYỄN LỢI _ CHỢ QUẢNG LẬP 25 X 67
           QUẢNG LẬP,HUYỆN ĐƠN DƯƠNG,TỈNH LÂM ĐỒNG
 */ CÔNG TY TNHH XD-TM BẢO MINH _ NHÀ XƯỞNG 22 X 76
          KCN TÂN ĐỨC,HUYỆN ĐỨC HÒA,TỈNH LONG AN
*/ CÔNG TY TNHH TM-DV BAN MAI _ NHÀ XƯỞNG 38X56
         TT THÁI HÒA,HUYỆN TÂN UYÊN,TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT _NHÀ MÁY RƯỢU VANG ĐÀ LẠT 24 X 92
         KCN PHÁT CHI,TRẠM HÀNH,ĐÀ LẠT,TỈNH LÂM DỒNG
*/ CÔNG TY TNHH SX-TM TIẾN ĐẠI PHÁT _ NHÀ XƯỞNG 30 X 100
         KCN BÀU BÀNG,TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ CÔNG TY TNHH SX-TM-DV TOÀN PHÁT _ NHÀ XƯỞNG 46 X 82
         QL13,LÁI THIÊU,THUẬN AN,TỈNH BÌNH DƯƠNG
*/ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO THỊNH _ NHÀ XƯỞNG 53 X 66
         THỚI HÒA,TX BẾN CÁT,TỈNH BÌNH DƯƠNG.